NB! Joramo Bygdealmenning har fått ny epost adresse. Den nye er: post@joramoalmenning.no

Kontordag 26.09 utgår

Den faste kontordagen utgår på tirsdag den 26.09. Jeg kan ellers være litt vanskelig å få tak i hele uke 39. Send henvendelser på e-post.

Les meir »

Fredning av rype og skogsfugl 2023.

Takseringsresultatene for Joramo bygdealmenning og tilgrensende områder viser lite rype og dårlig produksjon. På grunnlag av dette, samt lave tall i foregående år, velger Joramo

Les meir »

Reinskort

Jaktkort for villrein vil være klar for henting på kontoret tirsdag den 18. juli.

Les meir »
FAST KONTORTID:

Tysdagar kl. 10.00 – 14.00
Tlf: 951 03 958

FASTE SØKNADSFRISTAR:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

ANNONSERING:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:

NESTE STYREMØTE:

Onsdag 11. oktober