NB! Joramo Bygdealmenning har fått ny epost adresse. Den nye er: post@joramoalmenning.no

Årsmøte 2024

Årsmøte 2024 blir avholdt på Joramo næringstun den 17. april.Årsmelding og årsregnskap ligger til gjennomsyn på hjemmesida og på kontoret.Valgkomitéens forslag til årets valg blir

Les meir »

JAKT – ELG, HJORT OG RÅDYR

-Annonseres også i Vigga den 15.02.2024 Søknadsfrist: fredag 1. mars Trekning: onsdag 6. mars (kveld) Søknad: Søknadsskjema og orientering om jaktfelt, priser og jaktregler ligger

Les meir »
FAST KONTORTID:

Tysdagar kl. 10.00 – 14.00
Tlf: 951 03 958

FASTE SØKNADSFRISTAR:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

ANNONSERING:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:

NESTE STYREMØTE:

12. juni

14. august