Meldingsboks

Meldingsboksen nederst på denne side har vore ustabil, men skal no vera i orden. Dersom det kjem opp feilmelding/ «error» ved forsøk på sending frå

Les meir »

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 var planlagt avvikla 19. april. På grunn av pandemien er møtet utsett til hausten. Dato er førebels ikkje bestemt. Årsmelding for 2020 finn

Les meir »

NY JORABRU

Det er løyvd pengar til ny Jorabru på revidert nasjonalbudsjett. Anleggsstart vil bli i juni 2021, og anlegget skal vera ferdig på seinsommaren 2022. Den

Les meir »

JAKT

Elg- og hjortjakt: Laga til Tom Kappelslåen (Fjellfeltet) og Jon Ove Solstad (Skogfeltet) Rådyrjakt: Laga til Erland Løkken (Nedre feltet) og Christoffer Baraas (Øvre feltet)

Les meir »
FAST KONTORTID:

Tysdagar kl. 10.00 – 14.00
Tlf: 951 03 958

FASTE SØKNADSFRISTAR:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

ANNONSERING:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:

NESTE STYREMØTE

Onsdag 19. mai

FASTE HENDINGAR:

Januar (i valår):
Manntal til ålmenningsvalet

Januar/februar:
Elg-/hjortjakt og rådyrjakt*

Mars:
Årsmøte, val (annakvart år)