NB! Joramo Bygdealmenning har fått ny epost adresse. Den nye er: post@joramoalmenning.no

Reinsjakt – trekning 20.05.2021

SNØHETTA: Fritt dyr: Bjørn Tøndevoldshagen (jeger: Jonas T.), Arnulf Bentdal (jeger: Hans Bjørnvolden) Kluftbukk: Jann Erik Dalum (lag: Olav Stavheim Dalum), Odd Kronberget, Egil Killi

Les meir »

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 var planlagt avvikla 19. april. På grunn av pandemien er møtet utsett til hausten. Dato er førebels ikkje bestemt. Årsmelding for 2020 finn

Les meir »
FAST KONTORTID:

Tysdagar kl. 10.00 – 14.00
Tlf: 951 03 958

FASTE SØKNADSFRISTAR:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

ANNONSERING:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:

NESTE STYREMØTE

Onsdag 16. august

FASTE HENDINGAR:

Januar (i valår):
Manntal til ålmenningsvalet

Januar/februar:
Elg-/hjortjakt og rådyrjakt*

Mars:
Årsmøte, val (annakvart år)