NB! Joramo Bygdealmenning har fått ny epost adresse. Den nye er: post@joramoalmenning.no

Årsmøte 2021

Onsdag 13. oktober kl. 19.00 på Joratunet. Årsmelding og rekneskap er utlagt til gjennomsyn på Joramo Næringstun og på vår heimeside www.joramoalmenning.no frå torsdag 23.

Les meir »

NY JORABRU

Det er løyvd pengar til ny Jorabru på revidert nasjonalbudsjett. Anleggsstart vil bli i juni 2021, og anlegget skal vera ferdig på seinsommaren 2022. Den

Les meir »

NYTT STYRE

Det nye styret for perioden 2020 – 2022: Tor Ivar Hovhaugholen (leiar), Birger Brækken (nestleiar), Øivind Groven, Pål-Lasse Torstad, Marit Rolstad og Tore Amundgård.

Les meir »

RESULTAT AV ÅLMENNINGSVALET 2020

Styremedlemer for perioden 2020 – 2024: Øivind Groven (attval), Marit Rolstad (ny) og Tore Amundgård (ny). Varamedlemer: 1. Morten Hovhaugholen  2. Irene Amundgård  3. Brit

Les meir »
FAST KONTORTID:

Tysdagar kl. 10.00 – 14.00
Tlf: 951 03 958

FASTE SØKNADSFRISTAR:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

ANNONSERING:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:

NESTE STYREMØTE

Onsdag 13. oktober

FASTE HENDINGAR:

Januar (i valår):
Manntal til ålmenningsvalet

Januar/februar:
Elg-/hjortjakt og rådyrjakt*

Mars:
Årsmøte, val (annakvart år)