NB! Joramo Bygdealmenning har fått ny epost adresse. Den nye er: post@joramoalmenning.no

Årsmøte og ålmenningsval

Onsdag 20. april kl. 19.00 på Joratunet. Årsmelding, rekneskap og forslag frå valkomitèen er utlagt til gjennomsyn på Joramo Næringstun og her på vår heimeside

Les meir »

Trekning jakt

Resultat av trekning 23.03.2022: Elg- og hjortejakt i Fjellfeltet: Laget til Ola John Brækken Elg- og hjortejakt i Skogfeltet: Laget til Øivind Holen Reserve elg-

Les meir »

Endring styre

Marit Rolstad har overdrege garden og er ikkje lengre valbar som styremedlem. Etter § 4-4 i lov om bygdealmenninger skal ho dermed tre ut av

Les meir »
FAST KONTORTID:

Tysdagar kl. 10.00 – 14.00
Tlf: 951 03 958

FASTE SØKNADSFRISTAR:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

ANNONSERING:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:

NESTE STYREMØTE:

12. juni

14. august