Trekning jakt

Resultat av trekning 23.03.2022:

Elg- og hjortejakt i Fjellfeltet: Laget til Ola John Brækken

Elg- og hjortejakt i Skogfeltet: Laget til Øivind Holen

Reserve elg- og hjortejakt: Laget til Arild Rolstad

Rådyrjakt i felt Nord for Raumabana: Laget til Erland Løkken

Rådyrjakt i felt Sør for Raumabana: Laget til Bjørn Svendsgard

Reserve lagjakt rådyr: Laget til Øivind Holen

Bukkejakt rådyr: Marianne og Bård Singsaas

Bukkejakt rådyr: Marius Voll