Styret

Nytt bilde kjem …

Nytt styre for 2022-2024

Tore Amundgård (leiar), Øivind Groven (nestleiar), Pål-Lasse Torstad, Morten Hovhaugholen, Arne Rolstad og Frank Brækken.