Arkiv

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 var planlagt avvikla 19. april. På grunn av pandemien er møtet utsett til 13. oktober. Nærmare kunngjering kjem seinare. Årsmelding for 2020 finn

Les Meir »

JAKT

Elg- og hjortjakt: Laga til Tom Kappelslåen (Fjellfeltet) og Jon Ove Solstad (Skogfeltet) Rådyrjakt: Laga til Erland Løkken (Nedre feltet) og Christoffer Baraas (Øvre feltet)

Les Meir »

NYTT STYRE

Det nye styret for perioden 2020 – 2022: Tor Ivar Hovhaugholen (leiar), Birger Brækken (nestleiar), Øivind Groven, Pål-Lasse Torstad, Marit Rolstad og Tore Amundgård.

Les Meir »

RESULTAT AV ÅLMENNINGSVALET 2020

Styremedlemer for perioden 2020 – 2024: Øivind Groven (attval), Marit Rolstad (ny) og Tore Amundgård (ny). Varamedlemer: 1. Morten Hovhaugholen  2. Irene Amundgård  3. Brit

Les Meir »

ÅRSMØTE OG ALMENNINGSVAL

Årsmøte og ålmenningsval – onsdag 14. oktober kl. 19.00 på JORATUNET. Årmelding, rekneskap og forslag frå valkomitèen blir utlagt til gjennomsyn på Joramo Næringstun/Ålmenningskontoret frå

Les Meir »