Trekning jakt elg, hjort og rådyr 2023

Resultatet av trekninga 22. mars 2023:

Elg- og hjortejakt:

Fjellfeltet: Laget til Tor Amund Ruste

Skogfeltet: Laget til Jann Erik Dalum

  1. reserve: Laget til Arild Rolstad
  2. reserve: Laget til Jon Ove Solstad
  3. reserve: Laget til Øivind Holen
  4. reserve: Laget til Inge Birger Groven
  5. reserve: Laget til Håkon A. Krukhaug


Lagjakt rådyr:

Felt 1 – Nord for Raumabanen: Laget til Bjørn Svendsgard

Felt 2 – Sør for Raumabanen: Laget til Øivind Holen

  1. reserve: Laget til Christoffer Baraas
  2. reserve: Laget til Erland Anton Løkken


Bukkejakt rådyr (prioritering etter tildelt kvote)

  1. Christoffer Baraas
  2. Bård Singsaas
  3. Robert Kaas