Jakt – elg, hjort og rådyr

Elg- og hjortejakt: 25.09. – 31.10.

Eiga hjortejakt: 10.09 – 22.09. og 01.11. – 15.11. Tildelt hjort som ikkje blir felt i fyrste periode (før elgjakta), blir overført til elgjaktlag.

Rådyr – lagjakt: 01.11.20.12.

Bukkejakt rådyr: 10.08. -24.09.

Oversikt over jegerar/jaktlag:

Elg- og hjortejakt i Fjellfeltet: Laget til Hans Olav Arnekleiv

Elg- og hjortejakt i Skogfeltet: Laget til Inge Birger Groven

Eiga hjortejakt: Laget til Stein Roger Moen (laget har takka nei)

Rådyr lagjakt – sør: Laget til Bjørn Svendsgard

Rådyr lagjakt – nord: Laget til Erland Løkken

Bukkejakt – rådyr: Tor Ivar Hovhaugholen