Ålmenningsvalet 2022

På årsmøtet 20. april vart Frank Brækken og Arne Rolstad valt inn som nye styremedlemer etter Tor Ivar Hovhaugholen og Birger Brækken som båe hadde fråsagt seg attval. Tor Ivar har 16 år bak seg i styret – 14 år som styreleiar. Birger har sutte 20 år i styret. Pål-Lasse Torstad tok attval for fire nye år. Dei andre i styret (ikkje på val) er: Øivind Groven, Tore Martin Amundgård og Morten Hovhaugholen. Styret konstituerar seg på styremøte 18. mai.