Årsmøte og ålmenningsval

Onsdag 20. april kl. 19.00 på Joratunet.

Årsmelding, rekneskap og forslag frå valkomitèen er utlagt til gjennomsyn på Joramo Næringstun og her på vår heimeside frå 29.03.

Saker som ein ynskjer behandla på årsmøtet må vera innkomne til styret seinast ei veke før årsmøtet.

Eventuelle motforslag til valkomitèn sitt forslag må vera levert valkomitèen innan to veker før valet, og blir lagt ut til gjennomsyn på same vis som årsmøtedokument og forslag frå valkomitèen.