Endring styre

Marit Rolstad har overdrege garden og er ikkje lengre valbar som styremedlem. Etter § 4-4 i lov om bygdealmenninger skal ho dermed tre ut av styret. 1. varamedlem Morten Hovhaugholen rykker opp som styremedlem.