NB! Joramo Bygdealmenning har fått ny epost adresse. Den nye er: post@joramoalmenning.no

Nytt styre

Etter ålmenningsval og styremøte 18. mai, ser det nye styret slik ut: Tore Amundgård (leiar), Øivind Groven (nestleiar), Pål-Lasse Torstad, Morten Hovhaugholen, Arne Rolstad og

Les meir »

Ålmenningsvalet 2022

På årsmøtet 20. april vart Frank Brækken og Arne Rolstad valt inn som nye styremedlemer etter Tor Ivar Hovhaugholen og Birger Brækken som båe hadde

Les meir »

Årsmøte og ålmenningsval

Onsdag 20. april kl. 19.00 på Joratunet. Årsmelding, rekneskap og forslag frå valkomitèen er utlagt til gjennomsyn på Joramo Næringstun og her på vår heimeside

Les meir »

Trekning jakt

Resultat av trekning 23.03.2022: Elg- og hjortejakt i Fjellfeltet: Laget til Ola John Brækken Elg- og hjortejakt i Skogfeltet: Laget til Øivind Holen Reserve elg-

Les meir »
FAST KONTORTID:

Tysdagar kl. 10.00 – 14.00
Tlf: 951 03 958

FASTE SØKNADSFRISTAR:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

ANNONSERING:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:

NESTE STYREMØTE:

Tirsdag 16. mai