Jakt – elg, hjort og rådyr

Søknadsfrist: tysdag 14. mars kl. 12

Trekning: onsdag 22. mars (kveld)

Søknadsskjema finn du under fane «Søknadsskjema og regelverk» her på startsida.