Fredning av rype og skogsfugl 2023.

Takseringsresultatene for Joramo bygdealmenning og tilgrensende områder viser lite rype og dårlig produksjon. På grunnlag av dette, samt lave tall i foregående år, velger Joramo bygdealmenning å stenge for jakt på rype og skogsfugl under årets jaktsesong.

Ettersom det ble stengt for jakt underveis i fjor på grunn av lite fugl i terrenget, velger vi nå å stenge før det åpnes for jakt. Vi forstår at det er noen som er uenige, men det er vår helthetlige vurdering at det ikke er forsvarlig å beskatte rype eller skogsfuglbestandene i år.

Det åpnes for harejakt, og de som har kjøpt hare-jaktkort kan jakte som normalt.

De som har kjøpt jaktkort for rype/småvilt kan velge å få tilbakeført pengene, utsette tildeling av jakt til neste år eller bytte til treningskort for fuglehund.

For de som velger å bytte til treningskort, ber vi om at det vises måtehold i omfang og intensitet av treningen for å regulere presset på rypa. Trening av jakthund for andre uten tillatelse fra grunneier er fortsatt ikke tillatt.

Perioden for harejakt eller trening av fuglehund er den samme som tidligere jaktår: 20.09-20.12. For smårovvilt følger jakttidene de nasjonale jakt- og fangsttidene publisert av Miljødirektoratet.

De som ønsker å løyse kort for jakt på smårovvilt kan ta kontakt per e-post. Minner i denne sammenheng om at det er skuddpremieordning på smårovvilt i både Lesja og Dovre.

Ber om at spørsmål tas per e-post til post@joramoalmenning.no og ikke på telefon.