Resultat av elg- og hjortejakt

Elg Fjellfeltet: Eldre ukse 255 kg og 180 kg, ungdyr ukse 150 kg og 94 kg

Elg Skogfeltet: Eldre ukse 228 kg, eldre kolle 196 kg, ungdyr kolle 100 kg, ungdyr ukse 95 kg og kalv ukse 67 kg

Hjort: Ingen dyr felt