JAKT – ELG, HJORT OG RÅDYR

-Annonseres også i Vigga den 15.02.2024

Søknadsfrist: fredag 1. mars

Trekning: onsdag 6. mars (kveld)

Søknad: Søknadsskjema og orientering om jaktfelt, priser og jaktregler ligger under «søknadskjema og regelverk», men kan også hentes på kontoret. Søknad sendes på e-post til post@joramoalmenning.no eller på papir i postkasse/kontor.


Elg-og hjortejakt: 25.09.-31.10.

Egen hjortejakt: 10.09.-22.09. og 01.11.-15.11. Tildelt hjort som ikke blir felt i første periode (før elgjakta), blir overført til elgjaktlag.

Rådyr – lagjakt: 01.11.-20.12.

Bukkejakt rådyr: 10.08.-24.09.