Ny bomløsning på Grønseter-Gardsendvegen.

Det er nå satt opp en ny fotobom på Grønseter-Gardsendvegen. Den nye bommen benytter kamera til å registrere passeringer og identifiserer kjøretøy ved hjelp av registreringsnummeret. Bomanlegget er levert av Finter AS – Norgesbom og benytter Youpark sine betalingsløsninger.

Vi avslutter ordningen med sommerbillett og vinterbillett til kr. 500,- per stk. og erstatter dette med årskortløsninger som gjelder for 12 mnd. fra kjøpsdato.

Direktelenke til bomvegen: https://www.youpark.no/lots/tollroad/6507f2e10e7b7cb69e712803

Priser / abonnementsordninger

 • Enkeltpassering: kr. 60
 • Årskort 1. kjøretøy – Pris: kr 900
  Gjelder for ett kjøretøy og kan benyttes umiddelbart når nummerskilt er lagt inn.
 • Årskort 2. kjøretøy – Pris: kr 1400
  -Gjelder for to kjøretøy i samme husstand og kan benyttes umiddelbart når nummerskilt er lagt inn.
 • Årskort Setereiere/Beitebrukere – Pris: kr 1000
  Gjelder for to biler og en traktor. Kortet må godkjennes før det benyttes. Kortet gjelder kun setereiere på Grønsetra eller Gardsenden, eller aktive beitebrukere. Abonnement må stå i eieren av brukets navn.
  Hytteeiere skal benytte ordinært årskort.
 • Jaktlagsavtale – elg og hjort – Pris: kr 1000
  Gjelder for hele jaktlaget i en begrenset periode. Kortet må godkjennes før det benyttes.
 • Årskort jernbane – Pris: Etter avtale – Benyttes kun i tilfeller med en særegen avtale med Joramo bygdealmenning for bruk av veiene. Kortet må godkjennes før det benyttes.


Vær oppmerksom på at det er mulig å benytte automatisk fornyelse av abonnement. Dette vil være lettvint for setereiere/beitebrukere, eller de som kjøper årskort hvert år.

Betalingsretning på bommen er på vei ut fra bomvegen, og man finner ikke passeringen på nettsida til Youpark for enkeltpassering før man har forlatt bomvegen. Det vil si at man har 48 timer på seg etter man forlater bomveien til å betale på nett, før det automatisk blir utsendt en faktura til eier av kjøretøyet.

Det finnes flere måter å betale passering. Dersom du ønsker å betale en enkeltpassering går du inn på https://www.youpark.no/ og skriver inn registreringsnummeret på bilen, etter passering i bommen.

Det er også mulig å opprette en brukerkonto med automatisk trekk, eller for å motta SMS-varsel for betalingskrav. https://www.youpark.no/signin

Dersom du ønsker å kjøpe et abonnement, må det lages en bruker i Youpark før man kan aktivere abonnementet. https://www.youpark.no/lots/tollroad/6507f2e10e7b7cb69e712803

Spørsmål og svar angående Youpark: https://www.youpark.no/home/faq
-Her finner dere de fleste vanlige spørsmål og svar, samt en mer detaljert brukerveiledning som kan lastes ned.

De som allerede har betalt for vinterbillett før den 31.01.2024 skal ha blitt kontaktet av Joramo bygdealmenning før aktivering av bommen. Dersom det er skjedd en feil, eller det er setereiere som har betalt vinterbillett og ikke fått ordnet abonnement for setereiere/beitebrukere kan Joramo bygdealmenning kontaktes per telefon/epost for å ordne dette.

Øvrige spørsmål om brukerkonto, fakturering, passeringer og lignende stilles direkte til Youpark på tlf: 47700700, eller via kontaktskjema på deres nettside.