Informasjon småviltjakt 2024

Det er usikkert om det blir åpnet for rypejakt i 2024, men trekning vil foregå som normalt i løpet av våren.
Avgjørelse om åpning eller stenging av jakt gjøres etter taksering er gjennomført i august. Det vil ikke bli sendt ut noen betalingskrav for jegere som får tildelt jakt før det er avgjort om det blir jakt eller ikke.

Jegere som valgte å utsette sitt jaktkort til neste år i fjor får tildelt kort i år dersom det blir åpnet for jakt. Jegere som valgte tilbakebetaling eller benyttet kortet som treningskort må levere ny søknad.

Ettersom jakta ble stengt etter kort tid i 2022 og stengt før start i 2023 vil det i år ikke skilles på når jegeren hadde jakt sist under trekningen.

Søknadsfrist 1. april.