Årsmøte 2024

Årsmøte 2024 blir avholdt på Joramo næringstun den 17. april.
Årsmelding og årsregnskap ligger til gjennomsyn på hjemmesida og på kontoret.
Valgkomitéens forslag til årets valg blir lagt ut så raskt det er klart.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn senest ei uke før årsmøtet. Det samme gjelder eventuelle motforslag til valgkomitéens forslag.