Fast kontordag utgår

Fast kontordag for Joramo Ba. og Dovreskogen Ba. utgår mellom 15.7 – 11.8 på grunn av ferieavvikling.

Bestyrer blir tilgjengelig enkelte dager i løpet av sommeren, men fast kontortid mellom 10-14 på tirsdager utgår. Ta kontakt per telefon/epost med bestyrer for å avtale et møte i løpet av sommeren.

Hauk A. Øren
tlf: 951 03 958