Kontortid i juli

Inga fast kontortid i juli, men berre ta kontakt på telefon 951 03 958 for eventuelle spørsmål eller anna.

Reinsjakt – trekning 20.05.2021

SNØHETTA: Fritt dyr: Bjørn Tøndevoldshagen (jeger: Jonas T.), Arnulf Bentdal (jeger: Hans Bjørnvolden) Kluftbukk: Jann Erik Dalum (lag: Olav Stavheim Dalum), Odd Kronberget, Egil Killi (jeger: Odd Kronberget) Simle/ungdyr + kalv: Morten Hovhaugholen (jeger: Tor Ivar H.), Birger Brækken (lag: Endre Amundgård), Elin S. Baraas (jeger: Christoffer Baraas), Ann Sillibakken Rise (jeger: Odd Sillibakken), Hans […]

Utsett styremøte

Planlagt styremøte med mellom anna trekning av reinsjakt onsdag19. mai er utsett til torsdag 20. mai.

Bortfall av rett til utvist seter – søknad om løyve til sal av seterhus

Eigar av Mariplass g.nr. 137 b.nr. 2 i Lesja ynskjer å gje frå seg retten til setra på Gardsenden, og søkjer om løyve til sal av seterhusa til interessert kjøpar. Styret i Joramo bygdealmenning kan innvilge søknaden under føresetnad av at ingen bruksrettshavarar med seterrett i ålmenninga, men utan utvist seter er interesserte i få […]

NY JORABRU

Det er løyvd pengar til ny Jorabru på revidert nasjonalbudsjett. Anleggsstart vil bli i juni 2021, og anlegget skal vera ferdig på seinsommaren 2022. Den gamle brua vil bli stengt for all bruk når den nye blir opna.