Fast kontordag utgår

Fast kontordag for Joramo Ba. og Dovreskogen Ba. utgår mellom 15.7 – 11.8 på grunn av ferieavvikling. Bestyrer blir tilgjengelig enkelte dager i løpet av sommeren, men fast kontortid mellom 10-14 på tirsdager utgår. Ta kontakt per telefon/epost med bestyrer for å avtale et møte i løpet av sommeren. Hauk A. Ørentlf: 951 03 958

Årsmøte 2024

Årsmøte 2024 blir avholdt på Joramo næringstun den 17. april.Årsmelding og årsregnskap ligger til gjennomsyn på hjemmesida og på kontoret.Valgkomitéens forslag til årets valg blir lagt ut så raskt det er klart. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes inn senest ei uke før årsmøtet. Det samme gjelder eventuelle motforslag til valgkomitéens forslag.

Informasjon småviltjakt 2024

Det er usikkert om det blir åpnet for rypejakt i 2024, men trekning vil foregå som normalt i løpet av våren. Avgjørelse om åpning eller stenging av jakt gjøres etter taksering er gjennomført i august. Det vil ikke bli sendt ut noen betalingskrav for jegere som får tildelt jakt før det er avgjort om det […]

<strong>JAKT – ELG, HJORT OG RÅDYR</strong>

-Annonseres også i Vigga den 15.02.2024 Søknadsfrist: fredag 1. mars Trekning: onsdag 6. mars (kveld) Søknad: Søknadsskjema og orientering om jaktfelt, priser og jaktregler ligger under «søknadskjema og regelverk», men kan også hentes på kontoret. Søknad sendes på e-post til post@joramoalmenning.no eller på papir i postkasse/kontor. Elg-og hjortejakt: 25.09.-31.10. Egen hjortejakt: 10.09.-22.09. og 01.11.-15.11. Tildelt […]

Ny bomløsning på Grønseter-Gardsendvegen.

Det er nå satt opp en ny fotobom på Grønseter-Gardsendvegen. Den nye bommen benytter kamera til å registrere passeringer og identifiserer kjøretøy ved hjelp av registreringsnummeret. Bomanlegget er levert av Finter AS – Norgesbom og benytter Youpark sine betalingsløsninger. Vi avslutter ordningen med sommerbillett og vinterbillett til kr. 500,- per stk. og erstatter dette med […]

Kontordag utgår på grunn av strømutkobling

Fjellnett har varslet strømutkobling tirsdag den 12.12. mellom 09.00 og 14.00. Derfor blir jeg ikke til stede på kontoret i morgen. Jeg er tilgjengelig på telefon fra hjemmekontor i normal kontortid.

<strong>Fredning av rype og skogsfugl 2023.</strong>

Takseringsresultatene for Joramo bygdealmenning og tilgrensende områder viser lite rype og dårlig produksjon. På grunnlag av dette, samt lave tall i foregående år, velger Joramo bygdealmenning å stenge for jakt på rype og skogsfugl under årets jaktsesong. Ettersom det ble stengt for jakt underveis i fjor på grunn av lite fugl i terrenget, velger vi […]

Reinskort

Jaktkort for villrein vil være klar for henting på kontoret tirsdag den 18. juli.