<strong>Fredning av rype og skogsfugl 2023.</strong>

Takseringsresultatene for Joramo bygdealmenning og tilgrensende områder viser lite rype og dårlig produksjon. På grunnlag av dette, samt lave tall i foregående år, velger Joramo bygdealmenning å stenge for jakt på rype og skogsfugl under årets jaktsesong. Ettersom det ble stengt for jakt underveis i fjor på grunn av lite fugl i terrenget, velger vi […]

Reinskort

Jaktkort for villrein vil være klar for henting på kontoret tirsdag den 18. juli.

Jakt – elg, hjort og rådyr

Søknadsfrist: tysdag 14. mars kl. 12 Trekning: onsdag 22. mars (kveld) Søknadsskjema finn du under fane «Søknadsskjema og regelverk» her på startsida.

Stilling som ålmenningsstyrar

Hauk Amundsen Øren, Lora er tilsett i ledig stilling som styrar i Joramo bygdealmenning. Han startar opp 7. mars. Stillinga blir samstundes utvida frå 40% til 60%. Det inngått samarbeidsavtale mellom Dovreskogen bygdealmenning og Joramo bygdealmenning om felles styrar, og den nye styraren får 20% stilling i Dovreskogen bygdealmenning, til saman 80% stilling. I tillegg […]

Søknad om utvising av seter

Eigar av Søre Brekka gnr./bnr. 4/2 i Dovre, Per Ivar Brækken søkjer om å få utvist seter til Søre Brekka på Nysetre vest for seter til Soleglad. Sakspapir saman med uttale frå ålmenningsstyret er utlagt til ettersyn på ålmenningskontoret for bruksrettshavarar i Joramo bygdealmenning. Frist for merknader: 10.11.2022

Nytt styre

Etter ålmenningsval og styremøte 18. mai, ser det nye styret slik ut: Tore Amundgård (leiar), Øivind Groven (nestleiar), Pål-Lasse Torstad, Morten Hovhaugholen, Arne Rolstad og Frank Brækken.