<strong>JAKT – ELG, HJORT OG RÅDYR</strong>

-Annonseres også i Vigga den 15.02.2024 Søknadsfrist: fredag 1. mars Trekning: onsdag 6. mars (kveld) Søknad: Søknadsskjema og orientering om jaktfelt, priser og jaktregler ligger under «søknadskjema og regelverk», men kan også hentes på kontoret. Søknad sendes på e-post til post@joramoalmenning.no eller på papir i postkasse/kontor. Elg-og hjortejakt: 25.09.-31.10. Egen hjortejakt: 10.09.-22.09. og 01.11.-15.11. Tildelt […]

Ny bomløsning på Grønseter-Gardsendvegen.

Det er nå satt opp en ny fotobom på Grønseter-Gardsendvegen. Den nye bommen benytter kamera til å registrere passeringer og identifiserer kjøretøy ved hjelp av registreringsnummeret. Bomanlegget er levert av Finter AS – Norgesbom og benytter Youpark sine betalingsløsninger. Vi avslutter ordningen med sommerbillett og vinterbillett til kr. 500,- per stk. og erstatter dette med […]

Kontordag utgår på grunn av strømutkobling

Fjellnett har varslet strømutkobling tirsdag den 12.12. mellom 09.00 og 14.00. Derfor blir jeg ikke til stede på kontoret i morgen. Jeg er tilgjengelig på telefon fra hjemmekontor i normal kontortid.

<strong>Fredning av rype og skogsfugl 2023.</strong>

Takseringsresultatene for Joramo bygdealmenning og tilgrensende områder viser lite rype og dårlig produksjon. På grunnlag av dette, samt lave tall i foregående år, velger Joramo bygdealmenning å stenge for jakt på rype og skogsfugl under årets jaktsesong. Ettersom det ble stengt for jakt underveis i fjor på grunn av lite fugl i terrenget, velger vi […]

Reinskort

Jaktkort for villrein vil være klar for henting på kontoret tirsdag den 18. juli.

Trekning jakt elg, hjort og rådyr 2023

Resultatet av trekninga 22. mars 2023: Elg- og hjortejakt: Fjellfeltet: Laget til Tor Amund Ruste Skogfeltet: Laget til Jann Erik Dalum Lagjakt rådyr: Felt 1 – Nord for Raumabanen: Laget til Bjørn Svendsgard Felt 2 – Sør for Raumabanen: Laget til Øivind Holen Bukkejakt rådyr (prioritering etter tildelt kvote)

Jakt – elg, hjort og rådyr

Søknadsfrist: tysdag 14. mars kl. 12 Trekning: onsdag 22. mars (kveld) Søknadsskjema finn du under fane «Søknadsskjema og regelverk» her på startsida.

Stilling som ålmenningsstyrar

Hauk Amundsen Øren, Lora er tilsett i ledig stilling som styrar i Joramo bygdealmenning. Han startar opp 7. mars. Stillinga blir samstundes utvida frå 40% til 60%. Det inngått samarbeidsavtale mellom Dovreskogen bygdealmenning og Joramo bygdealmenning om felles styrar, og den nye styraren får 20% stilling i Dovreskogen bygdealmenning, til saman 80% stilling. I tillegg […]