Kontortid i juli

Inga fast kontortid i juli, men berre ta kontakt på telefon 951 03 958 for eventuelle spørsmål eller anna.

Reinsjakt – trekning 20.05.2021

SNØHETTA: Fritt dyr: Bjørn Tøndevoldshagen (jeger: Jonas T.), Arnulf Bentdal (jeger: Hans Bjørnvolden) Kluftbukk: Jann Erik Dalum (lag: Olav Stavheim Dalum), Odd Kronberget, Egil Killi (jeger: Odd Kronberget) Simle/ungdyr + kalv: Morten Hovhaugholen (jeger: Tor Ivar H.), Birger Brækken (lag: Endre Amundgård), Elin S. Baraas (jeger: Christoffer Baraas), Ann Sillibakken Rise (jeger: Odd Sillibakken), Hans […]

Utsett styremøte

Planlagt styremøte med mellom anna trekning av reinsjakt onsdag19. mai er utsett til torsdag 20. mai.

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 var planlagt avvikla 19. april. På grunn av pandemien er møtet utsett til hausten. Dato er førebels ikkje bestemt. Årsmelding for 2020 finn du under fane «Årsmelding på denne sida.

Jakt – elg, hjort og rådyr med resultat av trekning 24.03.2021

Elg- og hjortejakt: 25.09. – 31.10. Eiga hjortejakt: 10.09 – 22.09. og 01.11. – 15.11. Tildelt hjort som ikkje blir felt i fyrste periode (før elgjakta), blir overført til elgjaktlag. Rådyr – lagjakt: 01.11.20.12. Bukkejakt rådyr: 10.08. -24.09. Resultat av trekning 24.03.2021: Elg- og hjortejakt i Fjellfeltet: Laget til Hans Olav Arnekleiv Elg- og hjortejakt […]

Bortfall av rett til utvist seter – søknad om løyve til sal av seterhus

Eigar av Mariplass g.nr. 137 b.nr. 2 i Lesja ynskjer å gje frå seg retten til setra på Gardsenden, og søkjer om løyve til sal av seterhusa til interessert kjøpar. Styret i Joramo bygdealmenning kan innvilge søknaden under føresetnad av at ingen bruksrettshavarar med seterrett i ålmenninga, men utan utvist seter er interesserte i få […]

NY JORABRU

Det er løyvd pengar til ny Jorabru på revidert nasjonalbudsjett. Anleggsstart vil bli i juni 2021, og anlegget skal vera ferdig på seinsommaren 2022. Den gamle brua vil bli stengt for all bruk når den nye blir opna.

JAKT

Elg- og hjortjakt: Laga til Tom Kappelslåen (Fjellfeltet) og Jon Ove Solstad (Skogfeltet) Rådyrjakt: Laga til Erland Løkken (Nedre feltet) og Christoffer Baraas (Øvre feltet)

NYTT STYRE

Det nye styret for perioden 2020 – 2022: Tor Ivar Hovhaugholen (leiar), Birger Brækken (nestleiar), Øivind Groven, Pål-Lasse Torstad, Marit Rolstad og Tore Amundgård.