Trekning jakt elg, hjort og rådyr 2023

Resultatet av trekninga 22. mars 2023: Elg- og hjortejakt: Fjellfeltet: Laget til Tor Amund Ruste Skogfeltet: Laget til Jann Erik Dalum Lagjakt rådyr: Felt 1 – Nord for Raumabanen: Laget til Bjørn Svendsgard Felt 2 – Sør for Raumabanen: Laget til Øivind Holen Bukkejakt rådyr (prioritering etter tildelt kvote)

Jakt – elg, hjort og rådyr

Søknadsfrist: tysdag 14. mars kl. 12 Trekning: onsdag 22. mars (kveld) Søknadsskjema finn du under fane «Søknadsskjema og regelverk» her på startsida.

Stilling som ålmenningsstyrar

Hauk Amundsen Øren, Lora er tilsett i ledig stilling som styrar i Joramo bygdealmenning. Han startar opp 7. mars. Stillinga blir samstundes utvida frå 40% til 60%. Det inngått samarbeidsavtale mellom Dovreskogen bygdealmenning og Joramo bygdealmenning om felles styrar, og den nye styraren får 20% stilling i Dovreskogen bygdealmenning, til saman 80% stilling. I tillegg […]

Søknad om utvising av seter

Eigar av Søre Brekka gnr./bnr. 4/2 i Dovre, Per Ivar Brækken søkjer om å få utvist seter til Søre Brekka på Nysetre vest for seter til Soleglad. Sakspapir saman med uttale frå ålmenningsstyret er utlagt til ettersyn på ålmenningskontoret for bruksrettshavarar i Joramo bygdealmenning. Frist for merknader: 10.11.2022

Nytt styre

Etter ålmenningsval og styremøte 18. mai, ser det nye styret slik ut: Tore Amundgård (leiar), Øivind Groven (nestleiar), Pål-Lasse Torstad, Morten Hovhaugholen, Arne Rolstad og Frank Brækken.

Ålmenningsvalet 2022

På årsmøtet 20. april vart Frank Brækken og Arne Rolstad valt inn som nye styremedlemer etter Tor Ivar Hovhaugholen og Birger Brækken som båe hadde fråsagt seg attval. Tor Ivar har 16 år bak seg i styret – 14 år som styreleiar. Birger har sutte 20 år i styret. Pål-Lasse Torstad tok attval for fire […]