Trekning jakt elg, hjort og rådyr 2023

Resultatet av trekninga 22. mars 2023: Elg- og hjortejakt: Fjellfeltet: Laget til Tor Amund Ruste Skogfeltet: Laget til Jann Erik Dalum Lagjakt rådyr: Felt 1 – Nord for Raumabanen: Laget til Bjørn Svendsgard Felt 2 – Sør for Raumabanen: Laget til Øivind Holen Bukkejakt rådyr (prioritering etter tildelt kvote)

Jakt – elg, hjort og rådyr

Elg- og hjortejakt: 25.09. – 31.10. Eiga hjortejakt: 10.09 – 22.09. og 01.11. – 15.11. Tildelt hjort som ikkje blir felt i fyrste periode (før elgjakta), blir overført til elgjaktlag. Rådyr – lagjakt: 01.11.20.12. Bukkejakt rådyr: 10.08. -24.09. Oversikt over jegerar/jaktlag: Elg- og hjortejakt i Fjellfeltet: Laget til Hans Olav Arnekleiv Elg- og hjortejakt i […]

NYTT STYRE

Det nye styret for perioden 2020 – 2022: Tor Ivar Hovhaugholen (leiar), Birger Brækken (nestleiar), Øivind Groven, Pål-Lasse Torstad, Marit Rolstad og Tore Amundgård.

RESULTAT AV ÅLMENNINGSVALET 2020

Styremedlemer for perioden 2020 – 2024: Øivind Groven (attval), Marit Rolstad (ny) og Tore Amundgård (ny). Varamedlemer: 1. Morten Hovhaugholen  2. Irene Amundgård  3. Brit Elin Gråberg Valkomitè for ålmenningsvalet 2022: Tor Egil Selsjord, Ola B. Killi og John Magne Skaalgaard. Varamedlem: Arnulf Bentdal.