Årsmøte 2021

Onsdag 13. oktober kl. 19.00 på Joratunet. Årsmelding og rekneskap er utlagt til gjennomsyn på Joramo Næringstun og på vår heimeside www.joramoalmenning.no frå torsdag 23. september. Saker som ein ynskjer behandla på årsmøtet må vera innkomne til styret seinast ei veke før årsmøtet.

Jakt – elg, hjort og rådyr

Elg- og hjortejakt: 25.09. – 31.10. Eiga hjortejakt: 10.09 – 22.09. og 01.11. – 15.11. Tildelt hjort som ikkje blir felt i fyrste periode (før elgjakta), blir overført til elgjaktlag. Rådyr – lagjakt: 01.11.20.12. Bukkejakt rådyr: 10.08. -24.09. Oversikt over jegerar/jaktlag: Elg- og hjortejakt i Fjellfeltet: Laget til Hans Olav Arnekleiv Elg- og hjortejakt i […]

NYTT STYRE

Det nye styret for perioden 2020 – 2022: Tor Ivar Hovhaugholen (leiar), Birger Brækken (nestleiar), Øivind Groven, Pål-Lasse Torstad, Marit Rolstad og Tore Amundgård.

RESULTAT AV ÅLMENNINGSVALET 2020

Styremedlemer for perioden 2020 – 2024: Øivind Groven (attval), Marit Rolstad (ny) og Tore Amundgård (ny). Varamedlemer: 1. Morten Hovhaugholen  2. Irene Amundgård  3. Brit Elin Gråberg Valkomitè for ålmenningsvalet 2022: Tor Egil Selsjord, Ola B. Killi og John Magne Skaalgaard. Varamedlem: Arnulf Bentdal.