Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 var planlagt avvikla 19. april. På grunn av pandemien er møtet utsett til hausten. Dato er førebels ikkje bestemt. Årsmelding for 2020 finn du under fane «Årsmelding på denne sida.

Jakt – elg, hjort og rådyr med resultat av trekning 24.03.2021

Elg- og hjortejakt: 25.09. – 31.10. Eiga hjortejakt: 10.09 – 22.09. og 01.11. – 15.11. Tildelt hjort som ikkje blir felt i fyrste periode (før elgjakta), blir overført til elgjaktlag. Rådyr – lagjakt: 01.11.20.12. Bukkejakt rådyr: 10.08. -24.09. Resultat av trekning 24.03.2021: Elg- og hjortejakt i Fjellfeltet: Laget til Hans Olav Arnekleiv Elg- og hjortejakt […]

JAKT

Elg- og hjortjakt: Laga til Tom Kappelslåen (Fjellfeltet) og Jon Ove Solstad (Skogfeltet) Rådyrjakt: Laga til Erland Løkken (Nedre feltet) og Christoffer Baraas (Øvre feltet)

NYTT STYRE

Det nye styret for perioden 2020 – 2022: Tor Ivar Hovhaugholen (leiar), Birger Brækken (nestleiar), Øivind Groven, Pål-Lasse Torstad, Marit Rolstad og Tore Amundgård.

RESULTAT AV ÅLMENNINGSVALET 2020

Styremedlemer for perioden 2020 – 2024: Øivind Groven (attval), Marit Rolstad (ny) og Tore Amundgård (ny). Varamedlemer: 1. Morten Hovhaugholen  2. Irene Amundgård  3. Brit Elin Gråberg Valkomitè for ålmenningsvalet 2022: Tor Egil Selsjord, Ola B. Killi og John Magne Skaalgaard. Varamedlem: Arnulf Bentdal.

ÅRSMØTE OG ALMENNINGSVAL

Årsmøte og ålmenningsval – onsdag 14. oktober kl. 19.00 på JORATUNET. Årmelding, rekneskap og forslag frå valkomitèen blir utlagt til gjennomsyn på Joramo Næringstun/Ålmenningskontoret frå tysdag 22. september. Årsmelding for 2019 finn du under fane «ÅRSMELDING» her på heimesida. Rekneskapen blir ikkje lagt ut på heimeside. Forslag frå valkomitèen vil du òg finne på heimesida […]