Sidestolpe start

FAST KONTORTID: Tysdagar kl. 10.00 – 14.00Tlf: 951 03 958 FASTE SØKNADSFRISTAR: 1. april: Småviltjakt 30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar) 30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar) ANNONSERING: Lokalavisa VIGGA og her på heimesida: NESTE STYREMØTE Onsdag 15. desember FASTE HENDINGAR: Januar (i valår):Manntal til ålmenningsvalet Januar/februar:Elg-/hjortjakt og rådyrjakt* Mars:Årsmøte, val (annakvart år)