Sidestolpe start

FAST KONTORTID:

Tysdagar kl. 10.00 – 14.00
Tlf: 951 03 958

FASTE SØKNADSFRISTAR:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

ANNONSERING:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:

NESTE STYREMØTE

Onsdag 15. desember

FASTE HENDINGAR:

Januar (i valår):
Manntal til ålmenningsvalet

Januar/februar:
Elg-/hjortjakt og rådyrjakt*

Mars:
Årsmøte, val (annakvart år)