Styret

Nytt styre for 2022-2024 Tore Amundgård (leiar), Øivind Groven (nestleiar), Pål-Lasse Torstad, Morten Hovhaugholen, Arne Rolstad og Frank Brækken.

JORAMO NÆRINGSTUN

Verksemder ved Joramo Næringstun: 1. Joramo bygdealmenning: Ålmenningsstyrar, Narve Tveiten. 2. Norsk Landbruksrådgivning Innlandet: Rådgjevar, Ragnhild Sjurgard 4. Sjukehuset Innlandet – Ambulansestasjon Historie: Joramo bygdealmenning bygde opp eit kontorsenter som ligg ca 2 km vest for Dombås sentrum. Utbyggjinga skjedde etappevis frå starten i 1957 da ålmenninga bygde husvære og kontor for styraren i Joramo […]

JORAMO BYGDEALMENNING

G.nr. 93 b.nr. 1 i Dovre og g.nr. 160 b.nr. 1 i Lesja. Totalareal på 83,4 km2, av dette 59,6 km2 innanfor verneområde. Det er 159 gardsbruk som har bruksrett i Joramo bygdealmenning. Dei høyrer til bygdelaget som strekkjer seg frå Hjelle i Dovre til Sør-Hole i Lesja. Bruksrettar: – Rett til trevyrkje (35% bruksrettsyting […]