Styre

Styre 2022 – 2024 Framme: Øivind Groven (nestleiar), Tore Amundgård (leiar) og Narve Tveiten (styrar) Bak: Dag Siljehaug (vara for Pål-Lasse Torstad) , Arne Rolstad, Frank Brækken og Morten Hovhaugholen 

JORAMO NÆRINGSTUN

Verksemder ved Joramo Næringstun: 1. Joramo bygdealmenning: Ålmenningsstyrar, Narve Tveiten. 2. Norsk Landbruksrådgivning Innlandet: Rådgjevar, Ragnhild Sjurgard 4. Sjukehuset Innlandet – Ambulansestasjon Historie: Joramo bygdealmenning bygde opp eit kontorsenter som ligg ca 2 km vest for Dombås sentrum. Utbyggjinga skjedde etappevis frå starten i 1957 da ålmenninga bygde husvære og kontor for styraren i Joramo […]

JORAMO BYGDEALMENNING

G.nr. 93 b.nr. 1 i Dovre og g.nr. 160 b.nr. 1 i Lesja. Totalareal på 83,4 km2, av dette 59,6 km2 innanfor verneområde. Det er 159 gardsbruk som har bruksrett i Joramo bygdealmenning. Dei høyrer til bygdelaget som strekkjer seg frå Hjelle i Dovre til Sør-Hole i Lesja. Bruksrettar: – Rett til trevyrkje (35% bruksrettsyting […]