RESULTAT AV ÅLMENNINGSVALET 2020

Styremedlemer for perioden 2020 – 2024: Øivind Groven (attval), Marit Rolstad (ny) og Tore Amundgård (ny). Varamedlemer: 1. Morten Hovhaugholen  2. Irene Amundgård  3. Brit Elin Gråberg Valkomitè for ålmenningsvalet 2022: Tor Egil Selsjord, Ola B. Killi og John Magne Skaalgaard. Varamedlem: Arnulf Bentdal.

ÅRSMØTE OG ALMENNINGSVAL

Årsmøte og ålmenningsval – onsdag 14. oktober kl. 19.00 på JORATUNET. Årmelding, rekneskap og forslag frå valkomitèen blir utlagt til gjennomsyn på Joramo Næringstun/Ålmenningskontoret frå tysdag 22. september. Årsmelding for 2019 finn du under fane «ÅRSMELDING» her på heimesida. Rekneskapen blir ikkje lagt ut på heimeside. Forslag frå valkomitèen vil du òg finne på heimesida […]