Søknad om utvising av seter

Eigar av Søre Brekka gnr./bnr. 4/2 i Dovre, Per Ivar Brækken søkjer om å få utvist seter til Søre Brekka på Nysetre vest for seter til Soleglad.

Sakspapir saman med uttale frå ålmenningsstyret er utlagt til ettersyn på ålmenningskontoret for bruksrettshavarar i Joramo bygdealmenning.

Frist for merknader: 10.11.2022