Småviltjakt -endring jakttid

Rupejakta blir avslutta 16.10. pga svak bestand. Trening med hund er tillatt t.o.m. 20.12.