Søknadsskjema og regelverk

IMG 0393Last ned PDF:


Retningsliner for bruksrettsytingar og tilskot:  Trykk HER

(sist endra 23.01.2019)


Søknadsskjema for bruksrettsytingar og tilskot: Trykk HER


Regelverk for seterbebyggelse, hytter og buer: Trykk HER


Bruksregler for Joramo Bygdealmenning: Trykk HER

 

Forslag til nye bruksregler: HER


Regelverk for jakt: Trykk HER


Søknadsskjema for elg- og hjortjakt: Trykk HER

 

Søknadsskjema for rådyrjakt: Trykk HER

Faste søknadsfristar:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

Annonsering:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:


Januar (i valår): Manntal til ålmenningsvalet
Januar/februar:
Elg-/hjortjakt og rådyrjakt
Mars:
Årsmøte, val (annakvart år)

 

Neste styremøte

Onsdag 20. mars 2019 kl. 19.00.

Ålmenningskontoret

Fast kontortid: tysdagar kl. 10 - 14

 

Telefon: 951 03 958