Stilling som ålmenningsstyrar

Hauk Amundsen Øren, Lora er tilbydd stilling som styrar i Joramo bygdealmenning.

Hauk er 24 år gamal. Han har bachelorgrad i Naturforvaltning med skogfag i tillegg til ordinært studieløp. Han har årsstudium i natur- og kulturminneoppsyn, og er autorisert jegerprøveinstruktør. For tida arbeider han som skogbruksrådgjevar i Sogndal.