Jakt – elg, hjort og rådyr

Søknadsfrist: tysdag 15. mars kl. 12

Trekning: onsdag 23. mars (kveld)

Søknadsskjema finn du under fane «Søknadsskjema og regelverk» her på startsida.