Årsmøte 2021

Onsdag 13. oktober kl. 19.00 på Joratunet.

Årsmelding og rekneskap er utlagt til gjennomsyn på Joramo Næringstun og på vår heimeside www.joramoalmenning.no frå torsdag 23. september.

Saker som ein ynskjer behandla på årsmøtet må vera innkomne til styret seinast ei veke før årsmøtet.