ÅRSMØTE OG ALMENNINGSVAL

Årsmøte og ålmenningsval – onsdag 14. oktober kl. 19.00 på JORATUNET.

Årmelding, rekneskap og forslag frå valkomitèen blir utlagt til gjennomsyn på Joramo Næringstun/Ålmenningskontoret frå tysdag 22. september.

Årsmelding for 2019 finn du under fane «ÅRSMELDING» her på heimesida. Rekneskapen blir ikkje lagt ut på heimeside.

Forslag frå valkomitèen vil du òg finne på heimesida så snart det er klart

Saker som ein ynskjer behandla på årsmøtet må vera innkomne til styret seinast ei veke før årsmøtet.