header

Resultat av trekning 25.03.2020.

Elg- og hjortjakt: Fjellfeltet - lag Tom Kappelslåen

                          Skogfeltet - lag Jon Ove Solstad

                          Reservar - 1. Lag Hans Olav Arnekleiv   2. Lag Endre Amundgård   3. Lag Inge Birger Groven

Laga som er tildelt elg- og hjortjakt er òg tildelt eiga hjortjakt i sine respektive felt.

Lagjakt rådyr: Sør for Raumabana - lag Erland Anton Løkken

                     Nord for Raumabana - lag Christoffer Baraas

Bukkejakt rådyr: Christoffer Baraas

                          Reservar: 1. Syver Nordheim  2. Marius Voll