header

På grunn av fare for smitte av koronaviruset tilrår Landbruks- og matdepartementet at årsmøte i ålmenningane blir utsett i tråd med Folkehelseinstituttet sine tilrådingar.

Planlagt årsmøte med val i Joramo bygdealmenning 22. april 2020 er utsett til 14. oktober.

Årsmelding for 2019 finn du under fane "ÅRSMELDING".