Årsmeldingar

Last ned som PDF: 

Årsmelding 2017: Trykk HER

Årsmelding 2016: Trykk HER

Årsmelding 2015: Trykk HER 

Årsmelding 2014: Trykk HER
Årsmelding 2013: Trykk HER

Årsmelding 2012: Trykk HER
Årsmelding 2011: Trykk HER

Årsmelding 2010: Trykk HER
Årsmelding 2009: Trykk HER
Årsmelding 2008: Trykk HER
Årsmelding 2007: Trykk HER
Årsmelding 2006: Trykk HER
Årsmelding 2005: Trykk HER
Årsmelding 2004: Trykk HER

Faste søknadsfristar:

1. april: Småviltjakt

30. april: Reinsjakt (berre for bruksrettshavarar)

30. april: Utvisning av ved (berre for bruksrettshavarar)

Annonsering:

Lokalavisa VIGGA og her på heimesida:


Januar (i valår): Manntal til ålmenningsvalet
Januar/februar:
Elg-/hjortjakt og rådyrjakt
Mars:
Årsmøte, val (annakvart år)

 

Neste styremøte

Onsdag 20. mars 2019 kl. 19.00.

Ålmenningskontoret

Fast kontortid: tysdagar kl. 10 - 14

 

Telefon: 951 03 958